Visie

koeknuffelen

Agrarisch cultuurgoed is gevestigd op ons melkveehouderijbedrijf Hof Noord Empe in Voorst. De missie van Agrarisch cultuurgoed is het behouden van het agrarisch cultuurgoed voor de Nederlandse samenleving.

Deze missie willen wij bereiken door:

  1. Bij de consument een verbetering van het imago van de agrarische sector te bewerkstelligen, dit in de hoop de consument te bewegen tot maatschappelijk verantwoord consumeren

  2. De boer te bewegen in de richting van maatschappelijk verantwoord produceren, waarbij respect voor mens, dier en natuur centraal staat.

Dit geheel moet leiden tot de realisatie van duurzame landbouw, waarmee de verworvenheden van het Nederlands platteland behouden kunnen worden.

Kenmerkend voor het productaanbod is de koe. De koe speelt een grote rol binnen de verschillende producten. Een koe dwingt respect af door haar grote omvang en haar gemoedelijke karakter. De koe heeft een rustgevend effect op de gasten. De koe wekt vertrouwen en zal zich snel aangetrokken voelen door dit dier vanwege haar grote warme lijf.

Voor meer informatie of neem contact met ons op!