Visie

Visie
Werken met dieren en natuur in het ritme van de seizoenen zorgt voor een positieve stimulans van de hulpvragers. Samen met de dieren, hulpvragers, begeleiders en het boerengezin gelukkig zijn is de drijfveer van Hof Noord Empe.

Begeleiding
Jaap is de boer en boerendochter Karlijn (doet opleiding Warmonderhof) zijn werkbegeleider , Marente is de boerin en doet management, PR en communicatie, Danielle (medewerker maatschappelijke zorg, Helicon) en Wilma (vrijwilligster) als ondersteuning, inspiratie en kennisontwikkeling.

Doelen
Wij streven ernaar de mogelijkheden van ieder mens tot volle wasdom te laten komen in een groeibevorderende omgeving. Onze dienstverlening naar de hulpvragers is afgestemd op de individuele vraag, met aandacht voor levensbeschouwelijke wensen en behoeftes. Kernbegrippen in onze benadering zijn respect, acceptatie, integratie, zelfontplooiing en echtheid.
Onze taak hierin is dat ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en capaciteiten dat werk doet waarvan hij/zij kan leren. Leren arbeidsritme opbouwen, leren grenzen ervaren en die aangeven, leren energie verdelen over de dag en leren genieten, leren om momenten van rust in te bouwen binnen het werk.

Doelstelling
• Geluksgevoel cliënten
• Stimuleert richting arbeidsmarkt
• Eigenwaarde
• Structuur in leven

Doelgroep
leeftijd van de doelgroep 10-60 jaar*
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een psychiatrische problematiek
mensen met een psychosociale problematiek
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kinderen met gedragsproblematiek en

Werkzaamheden
Op gebied van tuinbouw, natuurbehoud, dierverzorging en erfonderhoud

Locatie
De locatie is op het erf van de familie Hupkes, aan de Noord Emperweg 1 te Voorst, gemeente Voorst. Voorst ligt in de Stedendriehoek Zutphen, Deventer, Apeldoorn.
Familie Hupkes heeft op haar erf drie bedrijven. Namelijk Melkveehouderij Noord Empe, Agrarisch Cultuurgoed en Zorgboerderij Hof Noord Empe.

Welkom
U bent van harte welkom voor een kijkje op de boerderij om voor uzelf te bepalen of Hof Noord Empe een plek is waar u gelukkig kunt zijn/worden, of het werk u voldoende uitdaging biedt of het past binnen uw ontwikkeling. U kunt ons bellen of een berichtje sturen voor het maken van een afspraak!

Onze contactgegevens:
Marente Hupkes
Noord Emperweg 1
7383 CX Voorst
Telefoon: 06-13051792
E-mailadres: zorgboerderij@hofnoordempe.nl