Boerderij

DSCN1794  Noord Empe  Noord Empe

Onze boerderij “Noord Empe” bevindt zich net buiten het dorp Voorst aan de Noordemperweg. Het is van oorsprong een melkveebedrijf, waar sinds ruim 10 jaar ook diverse andere activiteiten plaatsvinden, zoals het koe knuffelen en de zorgboerderij.

Vroeger
De eerste gegevens dateren uit het jaar 1047. Hier rustte het “markrichtersschap” over de woeste gronden. Zo zijn er verhalen over onderaardse gangen die er zouden bestaan tussen Noord Empe en kasteel Nijenbeek. Vlak na de tweede wereldoorlog kwam Hupkes sr. vanuit Lathum naar Voorst om zijn oom te helpen op het bedrijf. Uiteindelijk nam hij het bedrijf over dat toen bestond uit 25 ha akkerbouw en grasland met 8 koeien en 2 pinken. Zoon Jaap nam het bedrijf over in ’81 samen met Marente. De akkerbouw was verdwenen en daarna bestond het bedrijf uit 18 ha grasland , 7 ha mais en 80 melkkoeien.

Anno nu
Nu runnen Jaap Hupkes, Marente Hupkes en Pascal Berenpas samen het melkveebedrijf. Het bedrijf bestaat thans uit 45 ha grasland, 12 ha maisland, 110 melkkoeien en 60 stuks jongvee. De VOF bestaat uit vijf lidmaten.

Pascal is de nieuwe aanwinst op het bedrijf en is begin 2013 toegetreden tot de VOF om na verloop van 10 jaar het bedrijf over te nemen. Jaap heeft door omstandigheden een stapje terug moeten doen en maakt nu de meeste uren op de zorgboerderij samen met Karlijn, de derde dochter. Marente volgt de opleiding Creatieve Therapie aan de HAN te Nijmegen voor de verdere ontwikkeling van de bedrijven en haarzelf. Zij doet samen met Mirre, de vierde dochter, de boekhouding en de workshops. Karlijn en Mirre zijn de vierde en vijfde VOF lidmaten sinds 1 januari 2013.

Zo krijgt het familiebedrijf steeds meer vastere vorm en nemen nu twee dochters steeds meer verantwoordelijkheden op zich. Inka, de tweede dochter, helpt regelmatig bij de workshops en de partijtjes.

Fokkerij
De koeien zijn HF en gefokt voor melk met een duurzaamheidsdoel. Dit houdt in dat de meiden voldoende spier en botkwaliteit hebben om makkelijk veel melk te produceren. De leeftijd van de meiden is hierbij belangrijk.

Productie gegevens

Aantal leeftijd dagen hoeveelheid melk vet perc. eiwit NO
104 koeien 5,10 305 9.928 kg 4,17 3,28% 2483
20 vaarzen 2,02 305 8.326 kg 4,11% 3,19% 2578

Voer

Het voerrantsoen bestaat uit in de zomer uit vers gras dat de meiden zelf grazen met ’s avonds, op stal, eigen kuilvoer met maïs en bierbostel (afval product van de bierbrouwerij) De meiden hebben een zender om hun hals waarmee ieder dier een eigen portie krachtvoer (brokjes) kan krijgen. Vaak wordt ook nog eens hooi toegevoegd voor voldoende ‘penswerking’ voor de meiden. Een gezonde penswerking is belangrijk voor iedere herkauwer.
De meiden lopen vanaf medio april buiten totdat het in november zo nat wordt dat het land hen niet meer kan dragen. Kou is voor koeien geen bezwaar, aan regen hebben zij een hekel en het grasland moet voldoende sterk zijn, draagkracht hebben, om de 700-800 kg wegende dieren te kunnen dragen.